Announcements

Nâng cấp hệ thống Support Center

  • 3rd March 2009
24h ngày 3/3/2009: Đã hoàn thành việc nâng cấp23h55 ngày 3/3/2009: http://support.netvn.asia tạm ngừng hoạt động trong 5 phút để tiến hành nâng cấp phiên bản mớiSau 3 tháng chạy thử nghiệm phiên bản Website hỗ trợ dịch vụ, ngày 3/3/2009 NetVN.Asia tiến hành nâng cấp hệ thống Support ...
Continue reading