Announcements

Hỗ trợ AlmaLinux 9, và khuyến cáo nâng cấp Centos 7

  • 3rd December 2022
Hiện tại, AppVZ đã dần chuyển đổi sang sử dụng những phiên bản RHEL mới hơn (AlmaLinux 8, 9), trong khi phiên bản Centos 7 sẽ bị ngừng hỗ trợ hoàn toàn vào giữa 2024. Do đó, chúng tôi khuyến cáo khách hàng cũng nên nâng cấp sang các phiên bản OS mới để tránh những rắc rối ...
Continue reading

Thay đổi về việc hỗ trợ các phiên bản PHP Hosting

  • 25th April 2022
Theo nhu cầu của các khách hàng cần sử dụng những mà nguồn cũ và mới, AppVZ đã thay đổi các phiên bản PHP được hỗ trợ như sau: 1. Mặc định: PHP 7.4 - phiên bản ổn định nhất. 2. Bản PHP mới nhất: 8.x - phiên bản có những tính năng mới nhất. 3. Bản PHP 5.6 - phiên bản ...
Continue reading

Thêm phương thức thanh toán Cardano (ADA)

  • 2nd March 2022
Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán đa quốc gia với phí thấp nhất, chúng tôi đã cập nhật thêm phương thức thanh toán bằng Cardano (ADA). Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng Cardano (ADA) trong trang hóa đơn dịch vụ. Sau khi thanh toán vui lòng đợi vài ...
Continue reading

Chuyển đổi Centos Linux 8 sang AlmaLinux 8

  • 5th December 2021
Theo như thông báo từ nhà phát triển Centos, phiên bản Centos Linux 8 sẽ kết thúc phát triển vào 21, tháng 12/2021. Thay thế sẽ là các phiên bản Centos Stream. Để đạt được sự ổn định nhất cho hoạt động của khách hàng, AppVZ sẽ thay thế các phiên bản cài đặt mới của Centos ...
Continue reading